Slaty-tailed Trogon 2017 Oct 24-29

Trogon massena
Start slideshow